Asianajotoimisto Tuulia Pirttilä

Palvelut

Asianajotoimisto Tuulia Pirttilä on asianajotoimisto, joka tuo asianajotyöhön rautaisen ammattitaidon lisäksi myös hyväntuulista palveluasennetta ja asiakaslähtöistä otetta. Tarkoituksena on löytää parhaat ratkaisut sekä pieniin että suuriin lainopillisiin ongelmiin. Palvelut löytyvät kolmesta eri kategoriasta; perinteisten palveluiden lisäksi tarjolla on yrityksille soviteltavat Sopimusremontti- ja Lakiosasto-palvelut.

 

Sopimusremontti

dokumenttiSopimusremontti on palvelu, jolla yritys voi pienentää riskejä ja kustannuksia sekä saada päätöksenteon tueksi luotettavaa informaatiota yrityksen nykyisten sopimusten sisältämistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Sopimusremontti nostaa yrityksen arvoa tarjoamalla työkaluja parempaan johtamiseen, realistisen kuvan sopimusten tilanteesta, riskien minimointia ja turhien kustannusten minimointia.

Sopimusremontissa yrityksen sopimukset analysoidaan, jonka pohjalta yrityksen tilanteesta annetaan selvitys ja esitetään toimenpide-ehdotukset.

Lakiosasto

kirjaLakiosasto on palvelu, jonka kautta pienikin yritys pääsee hyödyntämään omaa lakiosastoa ilman oman lakiosaston kustannuksia. Palvelun keskeinen elementti on avoin keskusteluyhteys, jonka ansiosta pienemmätkin lakitekniset kysymykset voidaan selvittää helposti ja nopeasti.

Lakiosasto -palvelun oma juristi on aina valmiina palvelemaan. Oma lakisasto tuntee yrityksen jo valmiiksi, jolloin asiointi on nopeampaa ja edullisempaa.

Perinteiset palvelut

kirjatPerinteisillä palveluilla tarkoitetaan sekä yrityksille että yksityisille tarjottavia perinteisiä asianajopalveluita, jotka hoidetaan aina asiakkaan tarpeet huomioiden, asiakkaan kanssa yhteistyötä korostaen ja ammattitaitoisesti.